Title Image

NL Doet 2022 succesvol

NL Doet 2022 succesvol

Na enkele jaren van betrekkelijke rust vanwege de Corona pandemie op de Nationale vrijwilligers dag NL Doet  was het dit jaar weer eens vanouds.  Op zaterdag 12 maart zijn er een aantal mensen naar De Immenhof gekomen om diverse werkzaamheden te verrichten. De nadruk van deze dag lag op de voorbereidingen voor het inrichten van onze nieuwe insectenmuur. Hier is druk aan gewerkt, maar er zijn ook diverse andere werkzaamheden verricht zoals het plaatsen van nieuwe afvalbakken, zomer klaar maken  van de zitbanken, enz. kortom een erg geslaagde dag.