Title Image

Bee Deal Buulder AA ondertekend.

Bee Deal Buulder AA ondertekend.

29 maart 2016, Bee Deal Buulder Aa ondertekend.
Drinkwaterbedrijf Brabant Water sluit samen met waterschap de Dommel, Gemeente Cranendonck, agrarische natuurvereniging ÔÇÿLand van CranendonckÔÇÖ, Imkervereniging ÔÇÖt Wilgenroosje en enkele akkerbouwers en loonwerkers een Bee Deal begeleid door CLM. Doel van deze Bee Deal is om gezamenlijk in en rondom het stroomgebied van de Buulder Aa en Cranendonck het leefklimaat van de bijen (en andere wilde bestuivers) te bevorderen.

 

Samenwerking
In de Bee Deal maken partijen gebruik van elkaars krachten. Zo werken Brabant Water, ANV ÔÇÿLand van CranendonckÔÇÖ en ÔÇÖt Wilgenroosje samen op de waterwinlocatie in Soerendonk. Mark Bartels, co├Ârdinator Terreinen bij Brabant Water:┬áÔÇ£Agrari├½rs hebben vaak de angst dat onkruiden in de bloemrijke akkerranden opkomen en zich van daaruit naar hun perceel verspreiden. Wij bieden hen onze grond aan om verschillende mengsels en bewerkingen uit te proberen, zoals op rijen zaaien en mechanisch schoffelen. Ondertussen wordt ons terrein er alleen maar mooier op en profiteren de bijen van de imkerijvereniging mee!ÔÇØ

 

Ondernomen acties
De Cranendonckse partijen hebben al heel wat acties ondernomen die de leefomgeving van de bij verbeteren:

  • Het drinkwatergebied ‘het Buulderbroek’ van Brabant Water is ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels. Verder staan er op het terrein soorten als schietwilg, zwarte bes en Europese vogelkers die vroeg in het voorjaar bloeien en voedsel zijn voor de bij.
  • Waterschap de Dommel heeft op vijf locaties op en rond hun terrein van waterzuiveringsinstallatie Soerendonck bloemenmengsels ingezaaid. Samen met scholieren van ÔÇÿWere DiÔÇÖ in Valkenswaard zijn bijenhotels gemaakt en geplaatst.
  • Staro BV is beheerder van alle natuurgrond die eigendom is van de gemeente Cranendonck. Onder regie en in samenwerking met Staro zaait de agrarische natuurvereniging ‘Land van Cranendonck’┬á waar mogelijk bijvriendelijke velden in.
  • Een aantal agrari├½rs toveren de randen van hun perceel om tot paradijs voor bestuivers.
  • Imkervereniging ’t Wilgenroosje informeert burgers over het belang van bijen in hun drachttuin de Immenhof. Ze deelt dit voorjaar/zomer bloemenzaad uit voor in de Cranendonckse tuinen en tips over hoe u zelf de bij kan helpen.

 

Bee Deals
Bee Deals is een project waarin het maken van afspraken over bijvriendelijke maatregelen wordt gefaciliteerd door CLM en Food4Bees. Zij zorgen voor begeleiding in de uitvoering van de maatregelen door partners, werving van telers en de communicatie onderling en extern. Niet alleen in Cranendonck zet men zich in voor de bij. In heel Zuid-Holland en Noord-Brabant loopt het unieke ketenproject Bee Deals.

Meer informatie
Op de website www.beedeals.nl kan meer informatie gevonden worden. Hier vindt u ook de toolbox-kaarten met praktische maatregelen voor ondernemers en particulieren.