’t WILGENROOSJE, PARTNER IN BEEDEAL BUULDER-AA

beedeals bord

’t WILGENROOSJE, PARTNER IN BEEDEAL BUULDER-AA

In het project Beedeals werken een groot aantal ketenpartijen aan de verbetering van de leefomgeving van de bijen. Onder begeleiding van CLM en Food4Bees nemen de volgende partijen bijvriendelijke maatregelen: Jumbo, The Greenery, Sodexo, Willem & Drees, Kieft Seed, de gemeente Oss, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas, Rijnland, Brabant Water, Provincie Noord Brabant, Provincie Zuid-Holland en de Triodos Foundation.

Onderstaande partijen werken mee aan de BeeDeal BUULDER-AA

Waterleidingbedrijf Brabant Water, Waterschap De Dommel, Gemeente Cranendonck, Agrarische Natuur Vereniging Cranendonck, Imkervereniging ’t Wilgenroosje Cranendonck en enkele akkerbouwers en loonwerkers nemen bijvriendelijke maatregelen door het inzaaien van terreinen en akkerranden om diverse insectensoorten van méér en gevarieerder voedsel te voorzien.

Op onze clublocatie De Immenhof   ligt de folder “Bijvriendelijke maatregelen bij u thuis ” voor u gereed en een zakje bloemenzaad zodat ook u een steentje  kunt bijdragen aan het voortbestaan van diverse bijensoorten.